Zero To Agency 🚀
Training Gratuit ▶️

Termeni și Condiții 🤝

Termenii și Condiții de Utilizare a Platformei Zero To Agency.

Vizitarea şi utilizarea site-ului https://www.zerotoagency.com se pot face numai dacă sunteţi de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul site-ului și/sau utilizarea oricărei funcționalități a paginii https://www.zerotoagency.com reprezintă acordul și asumarea dvs. de a respecta în integralitate Termenii și Condițiile.

Website-ul https://www.zerotoagency.com (denumit în continuare „Platforma” sau „Zero To Agency”) este deținut și operat de RG MEDIA LLC, cu sediul social in loc. 16192 Coastal Highway Lewes Delaware 19958 SUA societate denumita in continuare Zero To Agency.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Platformei (astfel cum este definită mai jos) de către persoanele care accesează această Platformă (denumit în continuare "Termenii și Condițiile").

Materialele și informațiile prezentate pe această Platformă sunt concepute având în vedere situații standard. Din acest motiv, înainte de a le aplica la situația dvs. particulară orice informații puse la dispoziție de RG Media University, este necesar să cereți părerea unui specialist relevant activității dumneavoastră.

Ultimul Update: 10.10.2022

2. Prin urmare, Zero To Agency nu este răspunzătoare în nicio măsura, pentru niciun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, legat de sau rezultat din (i) folosirea articolelor, materialelor, informațiilor sau a oricăror altor date disponibile pe sau făcute disponibile prin Platforma, respectiv cuprinse în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de Zero To Agency, direct sau indirect, indiferent de mijloc, digital sau fizic.

Zero To Agency este o platformă care oferă cursuri audio-vizuale de Promovare în Social Media, produse digitale precum E-books si acces plătit la o comunitate selectă. 

Zero To Agency are dreptul de a determina proiectarea, conținutul, funcționalitatea, disponibilitatea și oportunitatea existenței Platforme, precum și de a alege membrii comunității.

Zero To Agency va depune toate eforturile necesare pentru a pune la dispoziție Utilizatorului materiale calitative, actuale și relevante domeniului care face obiectul cursului, fără a avea însă o obligație de rezultat.

Zero To Agency își rezervă dreptul de a șterge de pe Platformă orice materialele care numai prezintă interes pentru public, care necesită o actualizare sau pe care Zero To Agency le consideră neoportune sau nepotrivite.

Înaintea ștergerii integrale a unui curs, Zero To Agency va comunica celor înregistrați la respectivul curs acest aspect prin intermediul canalelor de comunicare email și va oferi o perioadă de grație de minim 30 de zile de la prima comunicare și până la eliminarea conținutului în cauză.

La expirarea termenului menționat, materialul de curs va fi șters/eliminat, Platforma nefiind obligată să-l re-posteze sau să-l furnizeze, din nou, pentru acces.

Ultimul Update: 10.10.2022

3. Atunci când consideră oportun, Platforma își rezervă dreptul de a înlocui sau actualiza materialele încărcate pe site, care pot fi sau nu parte într-un curs.

Definiții

Conținutul înseamnă orice articole, imagini foto si/sau video, denumiri, discuții pe forum si orice alte date disponibile pe sau prin Platformă respectiv conținute în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de Platformă.

Utilizator înseamnă orice persoana care accesează Platformă și/sau utilizează în orice mod materialele, informațiile sau orice alte date disponibile pe sau prin Platformă, respectiv conținute in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de Platformă.

Platforma

Cont https://www.zerotoagency.com Secțiunea din Platformă creată ca urmare a înregistrării unui Utilizator (prin nume de utilizator, parolă și alte date solicitate la momentul înrolării), care conține informații despre Utilizator și ii permite acestuia înrolarea la cursuri.

Ultimul Update: 10.10.2022

4. Produsul Orice material cu conținut digital, inclusiv, dar nefiind limitat la: E-books, conținut video, audio-video, audio, foto, conținut digital scris sau instrucțiuni de utilizare a oricăror astfel de produse.

Contul Dumneavoastră

Pentru a putea avea acces la serviciile și produsele contra-cost oferite de către Zero To Agency prin intermediul Platformei, este necesară să vă creați un cont personal pe Platformă. În acest scop, vă rugăm să parcurgeți în mod adecvat pașii necesari în vederea creării Contului.

La înregistrarea Contului pe Platforma și, ulterior, pe toată durata de existență a contului respectiv, aveți următoarele obligații:

a. Să furnizați date și documente adevărate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de Platforma;
b. Să mențineți și, după caz, să actualizați atunci când situația o cere, datele de înregistrare precum și orice alte date furnizate https://www.zerotoagency.com astfel încât să fie în permanență adevărate, exacte și complete; Puteți să vă actualizați orice informație direct din contul dumneavostră de utilizator al Platformei.
c. Să furnizați la solicitarea Zero To Agency orice informații necesare în legătură cu utilizarea Platformei.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, https://www.zerotoagency.com are dreptul să suspende contul dumneavoastră. Suspendare Contului se va face cu o notificare prealabilă transmisă Utilizatorului.

Nu permitem cu bună știință persoanelor sub vârsta de 18 ani crearea de Conturi.

Orice accesare a Platformei de către minori direct sau prin intermediul tutorilor/reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora, din urmă.

Ultimul Update: 10.10.2022

5. Utilizatorul este singura persoană autorizată să utilizeze Contul său, fiind unica parte responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont furnizat de Zero To Agency în vederea accesării serviciilor.

Utilizatorul este unica parte responsabilă pentru toate activitățile ce se desfășoară din Contul și cu parolele sale. Zero To Agency nu deține controlul asupra utilizării conturilor și își declină orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma utilizărilor sale.

În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din partea unor terți ale parolelor sau Conturilor, precum și indicii asupra oricăror încălcări ale sistemelor de securitate, Utilizatorul își asumă obligația de a notifica de îndată Zero To Agency despre aceste aspecte.

Plata și Facturarea

Prețurile afișate pe Platformă, la fiecare abonament în parte reprezintă prețul final platit de Utilizator.

Prețurile unitare afișate pe site pot fi modificate de către Platformă, fără ca prețul afișat să reprezintă o ofertă unilaterală irevocabilă de a contracta.

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: online, cu cardul bancar sau PayPal urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății.

Zero To Agency nu este răspunzătoare pentru procesarea în mod eronat a plății. Zero To Agency nu este răspunzătoare pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

Factura fiscală pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi transmisă pe adresa de email introdusă la momentul achiziției.

Abonamente recurente

Ultimul Update: 10.10.2022

6 Dacă selectați un serviciu cu o caracteristică de reînnoire automată („Abonament recurent”), autorizați RG Media LLC să vă mențină informațiile despre cont și să încaseze contul respectiv la reînnoirea Serviciului pe care îl alegeți, fără nicio altă acțiune cerută de dvs.

În cazul în care Zero To Agency nu poate să vă perceapă contul, Zero To Agency pe parcursul a 20 de zile va reîncerca facturarea periodic, o data la 3 zile. După expirarea termenului de 20 de zile și în lipsa unei perceperi reușite a contului Zero To Agency va suspenda serviciile oferite către dumneavoastră până la efectuarea plății primite.

Zero To Agency poate modifica din când în când prețul abonamentelor recurente și vă va comunica în avans orice modificare a prețului și, dacă este cazul, termenul și modalitate în care puteți cum să acceptați aceste modificări. Modificările de preț pentru abonamentele recurente vor intra în vigoare la începutul următoarei perioade de abonament după data modificării prețului.

După cum este permis de legislația locală, acceptați noul preț continuând să utilizați abonamentul dvs. recurent după ce modificarea prețului intră în vigoare.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările de preț, aveți dreptul să respingeți modificarea prin anularea abonamentului dvs. recurent înainte ca modificarea prețului să intre în vigoare. Prin urmare, asigurați-vă că ați citit cu atenție orice astfel de notificare a modificărilor de preț.

Plățile nu sunt rambursabile și nu există rambursări sau credite pentru perioadele utilizate parțial. Puteți anula un abonament recurent în orice moment, dar dacă vă anulați abonamentul înainte de sfârșitul perioadei de abonament curente, nu vom rambursa niciun fel de taxe de abonament deja plătite către noi.

Cu toate acestea,după orice anulare, veți continua să aveți acces la serviciu până la sfârșitul perioadei actuale de abonament.

În orice moment și din orice motiv, putem oferi o rambursare, o reducere sau alte contraprestații unora sau tuturor utilizatorilor noștri („credite”).

Cuantumul și forma acestor credite și decizia de a le acorda sunt la discreția noastră exclusivă și absolută.

Ultimul Update: 10.10.2022

7. Acordarea de credite într-o singură situație nu vă dă dreptul la credite în viitor pentru cazuri similare și nici nu ne obligă să oferim credite în viitor, în niciun caz.

Dacă v-ați abonat pe site-ul nostru web, puteți anula contactând asistența la adresa [email protected] sau accesând Setări din contul dvs., selectând Anulare Subscripție, urmând instrucțiunile de pe ecran pentru a continua și anula abonamentul.

Dreptul de retragere

Produsele oferite de Zero To Agency prin intermediul Platformei reprezintă conținutul digital care nu este livrat pe un suport material, utilizatorul declarând că are cunoștință de acest aspect și acceptând formatul digital al produsului, care este definit conform art. 2 pct. 11 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

Astfel, având în vedere că produsele furnizate reprezintă conținut digital, conform art. 16 lit m) al Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative nu aveți dreptul de a solicita retragere din contractul încheiat cu Zero To Agency, și implicit returnarea produselor achiziționate.

Plasarea unei comenzi pe site, prin parcurgerea tuturor pașilor, echivalează cu acordul dumneavoastră prealabil expres de începere a prestării și furnizare a produselor digitale și, totodată, confirmare că ați luat cunoștință că vă pierdeți dreptul legal la retragere, prevăzut de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii

Securitatea

Nu este permisă utilizarea Platformei în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la această Platformă, la serverul pe

Ultimul Update: 10.10.2022

8 care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătura cu această Platformă. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor vă angajați sa nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta secțiune va fi raportată autorităților competente, potrivit prevederilor legale aplicabile, în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Platforma.

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități desfășurate prin intermediul Platformei:

a. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea sau încălcarea drepturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) a altor persoane;

b. publicarea, încărcarea, distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimător sau ilicit;

c. utilizarea Platformei în scopuri care contravin reglementărilor legale, precum și în orice alt scop care excedă celui stabilit prin acești Termeni și Condiții;

d. publicarea unor fișiere sau a altor tipuri de materiale informatice care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a afecta orice sistem sau informație;

e. promovarea oricăror chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip „chain letter”;

f. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming);

g. restricționarea sau obstrucționarea utilizării Platformei de către orice alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului că Zero To Agency garantează sau susține în orice mod orice afirmații pe care le faceți și/sau orice produse sau servicii furnizate prin intermediul Platformei sau în afara acesteia, în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către Zero To Agency;

h. utilizarea oricăror sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite de date personale, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor;

Ultimul Update: 10.10.2022

9
i. atacarea cibernetică a Platformei, a utilizatorilor înscriși în Platformă,, a serverelor și/sau a rețelelor aferente;

j. afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale Zero To Agency;

k. încărcarea de material cu conținut jignitor, ofensator sau dăunător, indecent, denigrator, pornografic, incluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, instigă sau promovează rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane;

l. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual;

Zero To Agency își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile acestor Termeni si Condiții. Blocarea accesului la Platformă și prestarea Serviciilor vor fi precedate de o notificare din partea Zero To Agency.

De asemenea, Zero To Agency își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii Zero To Agency sau Platformei, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.

Prejudicii de Imagine provocat Platfomei

Orice prejudiciu de imagine provocat Platformei, prin publicarea unor afirmații defăimătoare, false sau care nu au fost dovdedinte în mod obiectiv la adresa Platformei în orice mod (inclusiv platforme de social media precum dar fără a se limita la Facebook și Instragram) va atrage răspunderea civilă a persoanelor responsabile, inclusiv obligația de a acoperi toate costurile generate pentru înlăturarea prejudiciului, angajarea de avocați, executori judecătorești, notificarea persoanelor sau orice alt astfel de cost.

Ultimul Update: 10.10.2022

10

Zero To Agency dorește cenzurare opiniilor utilizatorilor săi dacă acestea nu reprezintă o recenzie obiectivă și argumentată.

Reziliere

Prezentului Contract va intra în vigoare la data finalizării introducerii datelor necesare pentru deschiderea contului și va continua până când va fi încetat de Zero To Agency sau de Dumneavoastră, conform prevederilor de mai jos.

Puteți să încetați utilizarea Serviciilor noastre prin trimiterea unei notificări prealabile cu termen de 30 de zile, anterior datei încetării efective.

Putem înceta utilizarea de către Dumneavoastră a oricărui Serviciu cu o notificare prealabilă cu 30 de zile.

Putem suspenda sau rezilia prezenților Termeni și Condiții dacă stabilim că:

a. ați încălcat în mod semnificativ sau în mod repetat prevederile lor și nu ați reușit să remediați încălcarea în termen de 7 zile de la primirea notificării transmise de Zero To Agency în acest sens;

b. contul Dumneavoastră este utilizat pentru activități înșelătoare sau frauduloase
sau ilegale;

Vă vom notifica cu promptitudine cu privire la orice astfel de reziliere sau suspendare prin e-mail sau mijloace similare care v-au fost trimise individual,
indicând motivul și orice opțiuni de recurs, cu excepția cazului în care avem motive să credem că furnizarea acestor informații va împiedica investigarea sau prevenirea activităților înșelătoare, frauduloase sau ilegale.

Ultimul Update: 10.10.2022

11. Încetarea sau suspendarea serviciului nu va avea ca efect stingerea obligațiilor scadente ale dumneavoastră, prezentele prevederi având aplicabilitate și pentru viitor.

Răspundere și Limitări

Zero To Agency nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații sau de orice altă natură) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor sau conținuturilor incluse sau absente pe Platformă sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a Platformei.

Zero To Agency nu va fi responsabilă pentru nici o daună adusă calculatorului pe care îl utilizați pentru accesarea Platformei sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe Platformă sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe Platformă.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a Platformei sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Reclamații

Pentru orice cererii, sugestii, întrebări și reclamații cu privire la Platformă vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa [email protected]

Ultimul Update: 10.10.2022

12. Orice reclamație va fi soluționată, într-un termen de maxim 30 de zile. Lipsa unui răspuns nu angajează sub nicio formă răspunderea juridică de orice natură a Platformei.

Sunteți de acord să nu faceți publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului Platformei inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, material video, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe Platformă și sunt proprietatea exclusivă a Zero To Agency.

Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe Platformă fără permisiunea expresă acordată în scris de către Zero To Agency.

Prin plata aferentă înscrierii la un curs sau alt serviuciu oferit de RG Media University nu achiziționați dreptul de proprietate asupra acestora; dreptul de proprietate și drepturile de autor ale cursului rămân în exclusivitate ale Zero To Agency.

Nu aveți dreptul să utilizați  cursul și / sau materialele aferente cursului  în scopuri comerciale. Sunteți obligat să nu utilizați cursul în scopuri ilegale, ilicite sau imorale.

Orice utilizare ilegală a cursurilor comercializate pe site-ul Zero To Agency poate conduce la proceduri civile sau penale, judiciare sau extrajudiciare, prin intermediul titularului drepturilor respective.

Ultimul Update: 10.10.2022

13. Sunteți obligat să despăgubiț Zero To Agency de orice daune care decurg din încălcarea obligațiilor menționate anterior sau care decurg din încălcarea drepturilor proprii sau ale terților; inclusiv pierderile economice și alte astfel de consecințe.

Trebuie să despăgubiți Zero To Agency de orice pretenții ale unor terțe părți care decurg din astfel de încălcări.

Relația Părților


Dumneavoastră și Zero To Agency suntem contractanți independenți și nimic din prezentul Contract nu va fi interpretat în sensul de a crea un parteneriat, o asociere în participație, o agenție, o franciză, un reprezentant de vânzări sau o relație de muncă între părți.

Nu veți avea autoritatea de a face sau accepta oferte sau declarații în numele nostru. Nu veți face nici o declarație, fie pe site-ul dumneavoastră sau în alt mod, care ar contrazice nimic în această secțiune.

Publicitatea și conținutul furnizat de terți

Părți ale Conținutului Platformei pot sa fie furnizate de terțe persoane.

De asemenea, în interiorul Conținutului Platformei pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Zero To Agency nu este responsabilă în nicio măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Zero To Agency nu este responsabilă asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din Platforma.

Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Ultimul Update: 10.10.2022

14. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Zero To Agency și Dumneavoastră în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea Platformei urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.

Dispoziții finale
 

Zero To Agency își rezervă dreptul de a modifica Termenii si Condițiile.

În acest sens, aceste condiții se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse acestor Termeni și Condiții puteți înceta utilizarea Platformei, iar, dacă aveți un cont de utilizator deschis în Platformă îl puteți șterge. Continuarea utilizării contului valorează după 30 de zile de la publicarea modificărilor reprezintă acceptul dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor

Continuarea accesării și/sau utilizării Platformei și a Serviciilor acesteia este considerat acordul dumneavoastră cu privire la orice modificare.